Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Saját honlap

 

„ANCIENT ECONOMIES PROJECT"

Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont

 

Mi, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézetén belül működő Ókortörténeti Tanszék oktatói, kinyilvánítjuk, hogy hivatalos formában szeretnénk létrehozni egy Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoportot (a továbbiakban: kutatócsoport), melynek fő célja, hogy a néhai tanszékvezetőnk, Vargyas Péter (1950-2009) által megkezdett, világszínvonalú gazdaságtörténeti kutatásokat folytassunk, lehetőség szerint az ókor valamennyi általunk oktatott területén. A kutatócsoport működésével kapcsolatban az alábbiakat határoztuk el:

(1) A kutatócsoport székhelye: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék. (Postacím: 7624 Pécs, Rókus u. 2.)

(2) A kutatócsoport nemcsak egyetemünk oktatói, hanem bármely haza és külföldi felsőoktatási intézmény oktatói, kutatói és hallgatói előtt nyitva áll. Az alapítókat és a kutatásban/oktatásban elévülhetetlen érdemeket szerzett kollégákat szenior tagság illeti meg.

(3) A kutatócsoport kétévente konferenciát rendez. Ezeket a konferenciákat az I. Ókori Történeti Földrajzi Konferencia (Pécs, 2011. szeptember) folytatásának tekintjük, amely a továbbiakban (is) nyitott mindenféle ókori gazdaságtörténeti téma előtt.

(4) A kutatócsoport szenior tagjai lehetőleg rendelkezzenek önálló kutatási területekkel az ókori történelem bármely időszakában. Az egyes korszakok kutatói külön szekciókat alkothatnak a kutatócsoporton belül. A megalakulás pillanatában Ókori Kelet és Róma szekció működik, de bármely más időszak/terület előtt is nyitottak vagyunk.

(5) A kutatások finanszírozását hazai vagy külföldi pályázatokból kellene fedezni. A pályázatok felkutatásához és elkészítéséhez a kutatócsoport tagjai egymásnak segítséget nyújthatnak.

(6) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi konferenciákon, ahol beszámolnak kutatási tevékenységükről.

(7) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy eredményeiket publikálják hazai és/vagy külföldi szakfolyóiratokban. Ugyancsak fontosnak tartjuk a tudományterületünk egészét népszerűsítő cikkek, tanulmányok, könyvek megjelentetését.

(8) A kutatócsoporthoz tartozó egyetemi/főiskolai oktatók munkájuk során is népszerűsítik az ókori gazdaságtörténetet: ebben a témában szemináriumokat/előadásokat hirdetnek; olvastatják a magyar és idegen nyelvű szakirodalmat; kutatásaikba lehetőség szerint bevonják a hallgatókat.

(9) A kutatócsoport rendelkezik két könyvsorozattal, melyek közül az egyik magyar, a másik angol (vagy német, francia) nyelven jelenik meg. Az idegen nyelvű sorozat címe: Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies (szerk. Csabai Zoltán és Grüll Tibor), a magyar nyelvűé: Ókor-Történet-Írás (szerk. Csabai Zoltán). Természetesen a kutatócsoport tagjai nem kötelezhetők arra, hogy ezekben a sorozatokban publikáljanak, de minden ilyen szándékot örömmel fogadnak a két sorozat szerkesztői.

(10) A kutatócsoport kiemelt partnere az Oxfordban működő Roman Economy Research Project (vez. Andrew Wilson) és a Historisches Institut der Universität Stuttgart (vez. Peter Scholz), amely háromévente rendezi meg a multidiszciplináris Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums konferenciát.

A kutatócsoport alapítói: Dr. Csabai Zoltán és Dr. Grüll Tibor

 

A kutatócsoport vezetője: Grüll Tibor.

 

Az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont szekciói:

 

Klasszikus antikvitás szekció (vezetője Grüll Tibor)

Pannonia szekció

Ókori Kelet szekció (vezetője Csabai Zoltán)

 

Az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont tagjai szekciók szerint.

 

Az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont konferenciái.

 

Az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont kiadványai.

 

Jelentkezés az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóköpont tagjai közé.

 

A kutatóközpont elérhetősége: okorigazdasagtortenet[kukac]gmail.com