Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

ÓKOR-TÖRTÉNET-ÍRÁS

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ÓKOR-TÖRTÉNET-ÍRÁS
sorozat 

 

A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének Ókor-Történet-Írás című sorozatával azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az utóbbi évtizedek kutatásai nyomán egyre színpompásabb képben kirajzolódó antik világot közelebb hozzuk a magyar nyelvű olvasókhoz. Mindenekelőtt olyan köteteket kívánunk közreadni benne, amelyek az ókori népek kultúrájára, gazdaság- és társadalomtörténetére, valamint vallására vetnek új fényt.

 

Az Ókortörténeti Tanszék a L'Harmattan Kiadóval közösen jelenteti meg a sorozat köteteit. Sorozatszerkesztő: Csabai Zoltán.

 

A sorozat megjelent kötetei:

 

ÓTI 1: Vargyas Péter, A pénz története Babilóniában a pénzverés előtt és után. (2010)

 

ÓTI 2: Tóth István, Pannoniai vallástörténet. (2015)

 

ÓTI 3: Ökonómia és ökológia. Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Csabai Zoltán - Földi Zsombor - Grüll Tibor - Vér Ádám, szerk. (2015)

 

ÓTI 4: EURÓPÉ égisze alatt. Ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól. Csabai Zoltán - Szabó Ernő - Vilmos László - Vitári-Wéber Adrienn, szerk. (2015)

 

ÓTI 5: Bácskay András, Orvoslás az ókori Mezopotámiában: A mezopotámiai gyógyító rítusok elmélete és gyakorlata. (2018)

 

ÓTI 6: Vér Ádám, Az Újasszír Birodalom keleti tartományai. (2018)

 

 

ELŐKÉSZÜLETBEN (megjelenés várható 2019-ben):

 

ÓTI 7: Agócs Nándor, ’Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas’ Pannoniában. A politikai-, vallási-, és gazdasági hatalom ismert pannoniai származású és helyi birtokosai Pannonia térségében Augustustól Iustinianus koráig.

 

ÓTI 8: Csabai Zoltán, Hitel és kamat Babilóniában.

 

ÓTI 9: Vér Ádám, Asszír triumphus.