Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Doktori Képzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszék doktori programja a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola keretein belül a Régészet Tanszékkel közösen működtetett "Ókortörténeti Program: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban".

 

 

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Bölcsészettudományok

Tudományág: Ókortörténet és Régészet

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / Ókortörténeti Program: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

A szakképzettség megnevezése:

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE BTK Régészet Tanszék / Ókortörténeti Tanszék

A képzésért felelős oktató: Prof. Dr. Visy Zsolt

 

Szakmai célok: Az antik világ és azon belül a Kárpát-medence és népei történetének, anyagi és szellemi kultúrájának az összes rendelkezésre álló forrás alapján való vizsgálata és elemzése révén feltárni, elemezni és bemutatni a helyi, regionális és nagy területekre jellemző sajátságokat, a népek és kultúrák tér- és időbeli kapcsolatait, és ezáltal a hazai és a nemzetközi kutatások messzemenő figyelembevételével- új eredményekre sarkallni a doktori iskola résztvevőit. Regionális súlypontjai: Mezopotámia és Egyiptom, Görögország, a Római Birodalom, a Kárpát-medence népei és kapcsolataik.

Szakmai leírás: A program az összes rendelkezésre álló forrás és kutatási módszer bevonására törekszik. A Kárpát-medence tekintetében különös hangsúly esik a régészetre, amely nem csupán az életmód és a kultúra, hanem az írásos források megjelenéséig a térség történetének alapvető, ezt követően pedig jelentős kiegészítő forrása.

 

Kutatási témák/témafelelősök:

 • A Hettita Birodalom története és földrajza / Csabai Zoltán
 • Az Újasszír királyfeliratok propagandisztikus elemei / Csabai Zoltán
 • Babilónia gazdaságtörténete i. e. 7-5 századokban/ Csabai Zoltán
 • Antik gazdaság- és társadalomtörténet /Visy Zsolt
 • A Kárpát-medence őskora / Fekete Mária
 • A klasszikus ókortudomány története / Grüll Tibor
 • Görög és római történeti források/ Grüll Tibor
 • A hellenisztikus és római kori zsidóság története/ Grüll Tibor
 • A Római Birodalom történeti kérdései a korai császárkorban/ Grüll Tibor
 • Ókori római és ókeresztény historiográfia, régészet, vallás, művészet / Nagy Levente
 • Tradicionális római vallás / Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
 • A római provinciák tartományi közigazgatása/ Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
 • Antik gazdaság- és társadalomtörténet /Visy Zsolt
 • A Kárpát-medence népeinek története, kultúrája és más civilizációkkal való kapcsolata / Visy Zsolt

Szakmai tárgyak:

 • Az ős- és ókori világ
 • A Kárpát-medence története, kultúrái
 • Az ókori világ társadalomtörténete
 • A Kárpát-medence népeinek társadalma a honfoglalásig
 • Az ókori világ gazdaságtörténete
 • A Kárpát-medence népeinek gazdálkodása, életmódja
 • Az ókori világ szellemi kultúrája, vallásai
 • A Kárpát-medence népeinek hitvilága, kultúrája

 

 

 

Az Ókortörténeti Tanszék munkatársainak doktorandusz hallgatói

a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti programjában:

 

 

Vitári-Wéber Adrienn

doktori téma: "... azon vidéken, mely különben ritkaságokban oly gazdag – de valódi mivelőkben oly szegény..." - A Pécs-baranyai ókortudomány és régészet kezdetei a 18-19. században.

konzulens: Dr. Fekete Mária

 

Gresz Ágnes

doktori téma:

konzulens: Dr. Fekete Mária

 

Majdán Míra

doktori téma: A Dél-Dunántúl és a Dráva-Száva közének déli irányú kapcsolatai a korai vaskorban

konzulens: Dr. Fekete Mária

 

Tóth Katalin

doktori téma:

konzulens: Dr. Fekete Mária

 

Mrenka Attila

doktori téma: Kapcsolatrendszerek a Dunántúl őskorában - a vaskorhoz vezető út

konzulens: Dr. Fekete Mária

elérhetőség

 

Árvai Tamás Kristóf

doktori téma: Az igék repetíciójának funkciója az újasszír királyfeliratok hadjáratleírásaiban

konzulens: Dr. Csabai Zoltán

 

Stipich Béla

doktori téma: A Hettita Birodalom igazgatási rendszerének rekonstrukciós lehetőségei

konzulens: Dr. Csabai Zoltán

 

 

Az Ókortörténeti programban PhD fokozatot szerzett kutatók névsora:

 

2015

 

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Alapvetés az Artemis Ephesia-szobrok ikonográfiai programjának elemzéséhez
témavezető: Dr. habil. Nagyernyei-Szabó Ádám

 

Farkas István Gergő: The Roman army in Raetia
témavezető: Prof. Dr. Visy Zsolt és Prof. Dr. C. Sebastian Sommer

 

Fazekas Ferenc: Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén (Kr.u. IV-V. szd.)
témavezető: Prof. Dr. Visy Zsolt

 

2011

 

Csabai Zoltán: Hitel és kamat az ókori Babilóniában a Kr.e. 1. évezredben
témavezető: Dr. Dezső Tamás, ELTE (2009-2010) és †Prof. Dr. Vargyas Péter (2005-2009)

 

2009

 

Gábor Olivér: Sopianae késő antik temetőjének épületei és festményei
témavezető: Prof. Dr. Visy Zsolt

 

2007

 

Gábli Cecília: Plinius világképe Természettudományának 2. könyve alapján
témavezető: Prof. Dr. Visy Zsolt

 

Fekete Mária: Interpretatio Hallstattiana
témavezető: Dr. Trogmayer Ottó

 

2005

 

Kiss Magdolna: Gót vezéregyéniségek a késői Római Birodalomban
témavezető: Dr. Tóth István

 

2004

 

Everling János: Maisons babyloniennes au Ier millénaire avant J.-C.
témavezető: Dr. Kalla Gábor, ELTE

 

Cseke Henrietta: Kisir-Assur archívumának adminisztratív szövegei
témavezető: Prof. Dr. Vargyas Péter