Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Wéber Adrienn szakmai életrajz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Személyes adatok:

Vitári-Wéber Adrienn

 

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:

2006–2009 doktorandusz, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Ókortörténet Doktori Program

2006 MA diploma, PTE BTK, Kommunikáció-Történelem szak

2000 érettségi, Leőwey Klára Gimnázium Pécs

 

Munkahelyi adatok:

2014–  PTE BTK PTE BTK Régészet Tanszék, ügyvivő szakértő

2010, 2015 PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, óraadó

2010–   PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, ügyvivő szakértő

2008-2009 PTE Központi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya, ügyvivő szakértő

2007, 2009, 2014  PTE BTK Régészet Tanszék, óraadó

2007-2008 PTE-BTK Oktatásszervezési Iroda, ügyvivő szakértő

2005–2007 Régészeti Múzeum (Pécs), leltározás

2001 demonstrátor, PTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék

 

Nyelvismeret:

német, angol, latin

 

Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység:

„Európé - A Mediterráneum és a Kárpát-medence-kutatócsoport”, tag 2010-től

 

Szerkesztői feladatok:

„…eleitől fogva” Régész – tanár – ember. A 75 éves Makkay János köszöntése. Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis. PTE BTK – Genianet, Pécs, 2011.

 

Európé égisze alatt. Ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól. Ókor-Történet-Írás 4. Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék - L'Harmattan, Pécs - Budapest, 2015

 

Ösztöndíjak, pályázatok és díjak:

 

2012: a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának alkotói támogatása Dr. Horváth Antal pécsi amatőr régész, numizmata és gyűjtő életrajzának elkészítésére

2005: Polgármesteri ösztöndíj (Pécs Megyei Jogú Város)

2002: Erasmus ösztöndíj – Graz

 

Konferenciaszervezés:

Európé Kutatócsoport konferenciái

 

Előadások, konferenciák:

Juhász László (1842-1911). A pioneer of archaeology and antiquarian as founder of the museum of Pécs. Adalbert Cserni and his Contemporaries. The Pioneers of Archaeology in Alba Iulia and Beyond. International Conference, Alba Iulia, 15 – 17th April, 2016 (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia, Romania). - Alba Iulia, 15 – 17th April, 2016.

 

A pécsi püspöki könyvtár régészeti jelentősége az I. világháborút megelőző időszakban. „Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent rendben találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. Jubileumi konferencia. – Pécs, 2014. október 16-17.

 

Az Aelius Messius-sírkő interpretációjának történeti változásai és rekontextualizálási kísérlete. Provincialia Romana – Hadsereg, vallás és társadalom a Római Birodalom tartományaiban Ókortörténeti és régészeti konferencia (PTE-BTK TTI, Régészet Tanszék). – Pécs, 2014. január 29-31.

 

„Der vorzüglich gekannte Archäologe unserer Stadt” – Anton Horváth (1848-1912), ein Polyhistor aus Pécs/Fünfkirchen (Ungarn) mit Sinn für die archäologischen Überreste. Tagung: Graben, Entdecken, Sammeln - Laienforscher in der Geschichte der Archäologie Österreichs. – Innsbruck, 2013. november 28-29.

 

Adalékok Aelius Messius sírfeliratának feloldásához, avagy egy feliratos római kőemlék interpretációjának történeti változásai. „Változások Európétól Európáig – Új eredmények, új elméletek a Kárpát-medence ős- és ókori régészetében, történetében.” Az Európé Kutatócsoport III. konferenciája. – Pécs, 2013. június 15.

 

Horváth Antal (1848-1912) életpályájának főbb szakaszai régészeti szempontból. Előadások Pécs történetéből 2010 (Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig). – Pécs, 2010. szeptember 23.

 

Horváth Antal adatolható régészeti tevékenysége 1868-1870-ben. Előadások Pécs történetéből 2009. (Egyház, kultúra, gazdaság, társadalom. Fejezetek Pécs történetéből.) – Pécs, 2009. szeptember 24.

 

Der für die Geschichte der Ungarndeutschen relevante Archiv- und Bibliotheksbestand des Minderheiteninstituts der Universität Pécs (1936- 1948). „Geschichte der Ungarndeutschen / Lehrer-Workshop” - 28. März 2009, Pécs. (http://www.udpi.hu/index.php?pageid=7 - 2013. szeptember 21.)

 

Területi csoportok és jellegzetességeik a keleti Hallstatt-kultúra területén. Előadás a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Tudományi Szekciójának Régészeti Alszekciójában – Székesfehérvár, 2007. április 2.

 

Kora vaskori szakrális szimbólumok a figurális ábrázoló művészetben. Előadás az Őskoros Kutatók V. Összejövetelén Debrecenben – Debrecen, 2007. március 13.

 

Nemzeti jelkép-e manapság hungarikumunk, a tokaji aszú? A Baranya megyei TIT Nyugdíjas Egyetemén tartott előadás. Pécs, 2006. május 8-9-én.

 

Ábrázolásmód és szimbólumrendszer a keleti Hallstatt-kultúra területén. Kari TDK (Ókortörténeti Tanszék), Pécs, 2006. május 5. (II. helyezés)

 

A keleti Hallstatt-kultúra területi csoportjai. 4. Grastyán konferencia, országos interdiszciplináris konferencia, Pécs, 2006. április 26-28.

 

A szimbólumok világa a keleti Hallstatt-kultúra koravaskori figurális művészetében. 3. Grastyán konferencia, országos interdiszciplináris konferencia. Pécs, 2005. április 27-28.

 

A szocializmus „árnyai.” A Szoborpark politikai ikonológiája. XXVII. OTDK, Társadalomtudományi Szekció, Budapest, 2005. március 23. (II. helyezés)

 

A vallásos képzetek nyomai a keleti Hallstatt-kultúra figurális művészetében és a szitula-ábrázolások világában. XXVII. OTDK, Humán Tudományi Szekció, Budapest, 2005. március 21.

 

Kiállítás:

2008. november 7. – november 21.   „A császárért és a királyért! ” – Az első világháború tárgyak és dokumentumok tükrében c. kiállítás.

Helyszín: PTE Egyetemi Könyvtár (Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.)

 

2008. szeptember 20. – 2009. március 31.    „A reneszánsz könyvkultúra remekei” c. kiállítás.

Helyszín: PTE Egyetemi Könyvtár (Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.)

 

2008. június 20.          „Biblia-kiállítás a Klimo könyvtárban“ c. kiállítás.

Helyszín: PTE Egyetemi Könyvtár (Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.)