Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

VII. EURÓPÉ Konferencia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A MIGRÁCIÓ ÉVEZREDEI – EURÓPA SZÜLETÉSE…
című, VII. Európé-konferencia programja
Időpont: 2017. június 30. péntek – július 1. szombat
Helyszín: PTE – KPVK, Szekszárd, Rákóczi u. 1. 42-es terem
europe.kutatocsoport@gmail.com

 

 

2017. június 30. szombat

9:30 – 9:45 h.
Megnyitó, köszöntő – NAGY JANKA TEODÓRA, PTE Szekszárdi Kar tudományos dékánhelyettese, információk – SZABÓ GÉZA
Előadások, 1. – elnök: FEKETE MÁRIA
9:45 -- 10:05 h.
NAGY JANKA TEODÓRA: Egy jász jogszokás kaukázusi párhuzamai
10:05 – 10:25 h.
TÓBI MELINDA: Madduwatta – egy migráns tevékenysége az Újhettita Birodalom életében
10:25 – 10:45 h.
BUHÁLY ATTILA: Kultúra, etnicitás és identitás Urartuban, az írott források tükrében
10:45 – 11:05 h.
SZABÓ ERNŐ: Sírjelzők, sírjelölők feldíszítése a klasszikus antikvitásban
11:05 – 11:25 h.
Kérdések, vita
Előadások, 2. – elnök: PÁSZTOR EMÍLIA
11:25 – 11:45 h.
VINICZAI FERENC: "Rossz szomszédság, török átok" – a vatyai és hatvani kultúra térbeli kapcsolatai
11:45 – 12.05 h.
MRENKA ATTILA: Topográfiai kutatások Csapod környékén
12:05 – 12:25 h.
FAZEKAS FERENC: Barbarizáció? Migráció? Transzformáció? Új jelenségek a ripa Pannonica mentén a Kr. u. IV-V. században
12:25 – 12:40 h.
Kérdések, vita
12:40 – 13:40 h.
EBÉDSZÜNET
13:40 – 15:10 h.

Workshop I. – A regölyi leletanyag fontosabb darabjainak megtekintése
Előadások, 3. – elnök: SZABÓ GÉZA
15:10 – 15:30 h.
KÜRTHY DÓRA – SZAKMÁNY GYÖRGY – FEKETE MÁRIA – SZABÓ GÉZA, JÓZSA SÁNDOR: Miről mesélnek a regölyi kerámiák? - kapcsolat kelet és nyugat között
15:30 – 15:50 h. GYÖNGYÖSI SZILVIA – JUHÁSZ LAURA – BARKÓCZY PÉTER – SZABÓ GÉZA: A regölyi bográcsok fémtani vizsgálatának eredményei
15.50 – 16:10 h.
BARKÓCZY PÉTER – GYÖNGYÖSI SZILVIA – JUHÁSZ LAURA – SZABÓ GÉZA: A regölyi vasművesség sajátosságai a leletek mikroszerkezet-vizsgálata alapján
16:10 – 16:30 h.
Kérdések, vita
Előadások, 4. – elnök: BUHÁLY ATTILA
16:30 – 16:45 h.
PÁSZTOR EMÍLIA: A Kárpát-medence bronzkori hitvilágának sztyeppei elemei
16:45 – 17:05 h.
HORVÁTH VERONIKA: Temetkezési szokások Belső-Ázsiában a szkíta kor elején
17:05 – 17:25 h.
SZABÓ GÉZA: A méd-korszak európai kapcsolatai – a regölyi leletek tükrében
17:25 – 17:45 h.
FEKETE MÁRIA: Migráció, menekültek és valami más…
17:45 – 18:05 h.
Kérdések, vita
18:05 – 19:00 h.

Workshop, II. – Beszélgetés, a látott leletanyag és hallott előadások összegzése; tervek, lehetőségek, feladatok
Érdeklődőket, vendégeket szívesen látunk!
2017. július 1. szombat – Regöly, tanulmányi kirándulás
A kocsival érkező, kocsival rendelkező konferencia-résztvevők számától függően szervezzük a tanulmányutat.
A konferencia-részvétel önköltséges.
Lehetőség van Szabó Gézáék házának tetőterében aludni, polifoam és hálózsák szükséges.
A résztvevőktől, különösen az ott alvóktól értesítést kérünk!
europe.kutatocsoport@gmail.com

 

A konferencia programfüzete.